JÄSENKIRJE 2019

JÄSENKIRJE 2019

Hyvä jäsen!

Sunnuntaina 7.4.2019 pidettiin seuran vuosikokous Sallan Op:n kahviossa. Vuosikokoukseen oli saapunut 16 seuran jäsentä. Seuran puheenjohtajana jatkaa Antero Miettinen.
Seuran hallitukseen kuuluvat Antero Miettinen (pj), Liisa Brandenstein (jäsen), Pentti Arola, Elli Partanen, Raija Kiiskinen(vpj), Terttu Värriö-Pohtila ja Jaana-Marja Törmänen. Erovuorossa olleet hall.jäsenet valittiin uudestaan. Seuran sihteerin valinta jäi hallitukselle. Hallitus kutsui edelleen Anna-Liisa Seppälän asiantuntijajäseneksi ja toiseksi as.tuntijajäseneksi E-L Vuonnalan.
Jäsenmaksu pidettiin ennallaan eli 15 eurossa.

Vuoden 2018 toimintakertomuksesta ilmeni, että seuran talkootyö Vanhan Sallan sankarihautausmaan kunnostustöitä saatiin tehtyä suunnitelmien mukaan 40 talkootuntia.

Perinteiset tapahtumat pidettiin, kuten pilkkikilpailut Suomessa ja Venäjällä. Juhlajumalanpalvelus Vanhassa Sallassa heinäkuun 18. päivänä jäi pitämättä. Sallapäivien kuivalihavelli ja kahvit keitettiin.

Itsenäisyyspäivän ja Kaatuneiden muistopäivänä laskettiin seppeleet Vanhan Sallan kirkonkylän alueella oleville suomalaisten, saksalaisten ja venäläisten sotilaiden muistomerkeille.

Toimintasuunnitelmaan kirjattiin Vanhan Sallan hautausmaan kunnostus- ja raivaustyön jatkaminen sekä nyt vuokralle saatujen siviilihautausmaiden kunnostus- ja raivaustyöt. Jumalanpalvelusmatka Vanhan Sallan kirkonkylän alueelle peruttu 18. päivä. Sallapäivänä 19. heinäkuuta myydään perinteiseen tapaan kuivalihavelliä ja kahvia lisukkeineen. Seppeleenlaskutilaisuudet Vanhassa Sallassa edelleen Kaatuneiden muistopäivänä toukokuun 25. sekä Itsenäisyyspäivänä joulukuun 6. Tämän lisäksi päätettiin sytyttää muistokynttilät Sallan kappelin vieressä olevalle muistopatsaalle ylläolevina päivinä.

Pilkkikisat järjestetään taas sekä Suomessa että Venäjällä.

Osallistutaan edelleen Sallan kunnan alueella järjestettäviin erilaisiin kulttuuritapahtumiin järjestämällä mm. kahvituksia.
Tulevista tapahtumista pyritään tiedottamaan nettisivuilla ja muistilistalla Koti-Lappi -lehdessä.

Salla-seuran jäsenmäärä on n. 50 henkeä, joten uusia jäseniä otetaan mielellään. Jäsenmaksu on 15 euroa. Seuran nettisivut ovat osoitteessa http//www.sallaseura.fi, sieltä löytyy lisätietoja.
Vuoden 2019 jäsenmaksu (15,00 €) maksetaan tilille:
FI04 5409 0020 0075 10
hallitus