JÄSENKIRJE 2020

JÄSENKIRJE 2020

Hyvä Jäsen! Sunnuntaina 8.3.2020 pidettiin seuran vuosikokous Sallan Op:n kahviossa. Vuosikokoukseen oli saapunut 19 seuran jäsentä. Seuran puheenjohtajana jatkaa Antero Miettinen.
Seuran hallitukseen kuuluvat Antero Miettinen (pj), Liisa Brandenstein, Pentti Arola, Elli Partanen, Armi Hiltunen(vpj), Katja Palmqvist ja Jaana-Marja Törmänen. Erovuorossa olleet hall.jäsenten tilalle valittiin uusina Armi Hiltunen ja Katja Palmqvist sekä Jaana-Marja Törmänen uudestaan. Seuran sihteerinä jatkaa Kerttu Arola. Hallitus kutsui edelleen Anna-Liisa Seppälän asiantuntijajäseneksi ja toiseksi as.tuntijajäseneksi E-L Vuonnalan. Jäsenmaksu pidettiin ennallaan eli 15 eurossa.

Vuoden 2019 toimintakertomuksesta selvisi että perinteinen talkootyö Vanhan Sallan hautausmailla keskeytyi lupa-asioiden vuoksi kokonaan. Samoin juhlajumalanpalvelus Vanhassa Sallassa jäi pois. Kevättalvella järjestimme jo perinteiset pilkkikilpailut 13. huhtikuuta Sallan Aatsingissa Mustajärvellä ja osallistuimme Venäjän pilkkikisoihin Kuolajärvellä 20. huhtikuuta. Kesällä Sallapäivänä 18. heinäkuuta osallistuttiin perinteisellä kuivalihavellillä jo rutiinilla. Väkeä oli runsaasti.

Muusta toiminnasta mainittakoon seppelten laskut kaatuneiden muistopäivänä Vanhan Sallan hautausmaille ja kirkon muistopatsaalle. Myös itsenäisyyspäivänä 6.12. laskettiin seppeleet. Vuoden viimeinen tervehdyskäynti Venäjän tullissa oli uudenvuodenaattona. Sallan hautausmaalla sijaitsevalle muistomerkille jätettiin vuoden aikana 16 kynttilää.

Koronatilanteen vuoksi tämän kesän talkoohommat ovat jäissä. Perinteinen Salla-päivän kuivalihavelli jää myös keittämättä ja tarjoilematta.

Toiminnan virkistämiseksi painatetaan seuran aktiivisille jäsenille, talkoolaisille ja muille t-paitoja seuran logolla.  Myöhemmin laajennetaan logon käyttöä.

Talkooporukalle ja hallitukselle järjestetään virkistysmatka myöhemmin nimetylle paikalle Venäjälle kesän lopulla tai alkusyksystä. Jouluruokailu järjestetään loppuvuodesta.

Ryhdytään suunnittelemaan seuran 30-vuotisjuhlia v. 2021

Tulevista tapahtumista pyritään tiedottamaan nettisivuilla ja muistilistalla Koti-Lappi -lehdessä.

Salla-seuran jäsenmäärä on n. 65 henkeä, joten uusia jäseniä otetaan mielellään. Jäsenmaksu on 15 euroa. Maksun voi suorittaa myös suoraan seuran tilille FI04 5409 0020 0075 10
Jäsenten olisi hyvä ilmoittaa osoitteen lisäksi mahdollinen sähköpostiosoite, jotta tiedottaminen tapahtuisi mahdollisimman hyvin.

Seuran nettisivut ovat osoitteessa http//www.sallaseura.fi, sieltä löytyy lisätietoja.
hallitus